Torre de l'homenatge

Gran torre del segle XIV, de 13,6m d'ample i 12,5 metres d'alt. Consta de dues plantes amb un pati interior i diverses habitacions. A algunes de les pedres es poden veure les marques dels pedrapiquers que van construir el castell. És d'estil gòtic i destaca per les espectaculars vistes a tota la vall.
Està marcada amb una lletra H al plànol. 

 

Aljub exterior

Aljub (cisterna per a guardar aigua) junt a la torre de l'homenatge. Possiblement serviria per augmentar les reserves d'aigua del castell. Està marcat amb la lletra G. No es tracta d'un safareig (un lloc on rentar la roba).


Albacar

Recinte murat que hi havia a l’exterior d'algunes fortificacions a l’edat mitjana. Possiblement servia per a refugi del ramat en cas d'atac.

El TorrejóTorre de finals del segle XV. Compta amb tres troneres de pedra i rajola per a armes de foc. Es tracta de l'última construcció de castell i actualment està en restauració. 

 Està marcat amb la lletra E al mapa 

Font de la informació: https://elsocarraet.blogspot.com/2011/02/el-castell-que-no-coneixes.htm

Mur Oest

Mur datat al segle X - XI. Construït amb fileres  regulars de pedra i argamassa, es probable que tinguera la funció de contenir les terres de la part alta de la muntanya del castell per configurar un espai pla.

Al plano és el punt

 Font de la informació: https://elsocarraet.blogspot.com/2011/02/el-castell-que-no-coneixes.htm

Torre Oest


Torre situada a l'oest de la torre de l'homenatge. Era una petita torre de vigilància de la qual sols es conserva la base. Està datada en els segles X-XI 


  
És el punt A al mapa

Font de la informació: https://elsocarraet.blogspot.com/2011/02/el-castell-que-no-coneixes.html