Exposició al Palau

Des de 1346 Cocentaina celebra Fira per privilegi del rei Pere el Cerimoniós. L'institut Pare Arques ha pogut participar en aquest esdeveniment centenari organitzant una exposició commemorativa dels seus cinquanta anys a la torre de l'Homenatge (o del Paraigua) del Palau Comtal.
Visitant l'exposició es pot conèixer la història de l'institut de Cocentaina a través d'objectes, de panells informatius i de documents. 
A la part superior de la torre el Departament de Plàstica ha seleccionat treballs artístic per oferir una interessantíssima mostra de pintura, dibuix, escultura, ceràmica, esmalt, feta per estudiants del nostre centre de totes les èpoques.