Classe pràctica d'Història de l'Art: escultura a la Cera Perduda

La cera

Modelant la figura

Preparant el cap per al motlle

Preparant el motlle
Una de les tècniques més utilitzades en l'escultura és la fosa a la cera perduda. Els grecs i els etruscos ja la dominaven fa més de dos-mil anys, i encara hui en dia s'utilitza. En teoria és fàcil, en la practica molt complexa: consisteix en fer una figura en cera, cobrir-la, d'argila, o de terra,o de guix, o de sílice col·loïdal per fer el motlle, calfar el motlle i vessar metall fos a l'espai buit. Al trencar el motlle obtenim una única còpia de la peça en metall.

Calfant l'estany

L'estany fos


Trencant el motlle